GRECS

CSFANoticias home

Els Grups de Reflexió i Compromís Social, GRECS, és una iniciativa dels Centres Sant Francesc d’Assis per crear comunitat entorn la realitat educativa dels centres, incloent persones de l’entorn més proper que, tot i no estar directament vinculats, volen participar de diferents maneres, a través del voluntariat. Una part important de la tasca que duen a terme els GRECS és el … Llegeix més