Qui som


Els col·legis de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia són centres amb història. Repartits per Mallorca, Ciudad Real, Perú i Bolívia, configuren un entramat de contextos diversos en què la sensibilitat cultural i religiosa presenta característiques diverses, fruit de la història, els costums i l’evolució sociocultural de cada zona.

L’educació que en ells s’imparteix dimana del projecte ideat per D. Gabriel Mariano Ribas de Pina i la seva germana Josepa, en la seva iniciativa fundacional: l’educació com a canal de misericòrdia. Es tracta així d’un projecte educatiu fonamentat en els valors evangèlics, viscuts des de la perspectiva franciscana que defineix el carisma de la Congregació.

Pel seu origen i per la seva vocació educativa, les arrels evangèliques i fundacionals constitueixen el referent aglutinador de tots els nostres Centres i ens uneixen en un objectiu comú: oferir una Educació, de manera coherent i responsable, els fins de la qual són: eradicar la major misèria, l’evangelització i la promoció de la dignitat humana, especialment de les persones més desfavorides.

Des d’aquests postulats, el nostre projecte educatiu està orientat a la formació d’homes i dones veritablement lliures: homes, a l’estil de Francesc d’Assís, conscients de sí mateixos, del món que els envolta i capaços de comprometre’s en la tasca de fer un món millor, en el que prevalguin la fraternitat, la pau, la justícia i l’harmonia amb la creació. El propòsit que ens anima és que el nostre model educatiu sigui una alternativa per a l’home d’avui; en el que trobi una resposta integral, la més vàlida i compromesa possible, a la realitat socioeducativa actual; una resposta nodrida de les dimensions i coneixements tècnics, científics, humans, culturals, per viure responsablement en el món d’avui.