PROJECTAM CONSTRUIR UN NOU COL•LEGI CSFA SA POBLA

CSFA Son ServeraNoticias home, SA POBLA

La Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia, titulars del nostre Centre, ha iniciat gestions per a la futura construcció d’un nou Col·legi al municipi de Sa Pobla.

Així doncs, s’ha signat un contracte de promesa de venda amb la propietat d’uns terrenys urbans dins ronda de 5.508,21 m2 i en aquests moments estan sol·licitats els permisos  a les administracions competents per la realització de la dotació de serveis i viaris.

La redacció del projecte de l’edifici s’ha encomenat als arquitectes Antoni Pons i al seu fill ex-alumne del col·legi, Bernat Pons.

La voluntat de la Congregació amb aquest projecte es refermar el seu compromís amb el municipi de Sa Pobla, 147 anys després de l’arribada de les primeres germanes al poble, on sempre han estat lligades a l’educació.

El projecte del nou CSFA SA POBLA duu  incorporada la il·lusió per oferir nous estudis i serveis educatius al municipi.