PRIMERA REUNIÓ DE DIRECCIÓ DELS CSFA

CSFANoticias home

Hem dut a terme la primera reunió de coordinació de directors, gerent i delegat de Pastoral, Identitat i Missió dels CSFA del curs 2018-2019.

Aquests encontres es repeteixen al llarg del curs per treballar conjuntament els temes transversals que afecten a tots els centres. D’aquesta manera, enfortim el nostre projecte educatiu comú basat en una educació integral, tot i que adaptada als reptes i necessitats de cada escola.

En aquesta ocasió, s’ha posat en comú l’inici de curs en cada col·legi, s’ha establert el nou calendari de formació de personal (docent i no docent) i s’ha coordinat el projecte d’unificació de línia pedagògica a infantil i primària que duem a terme, entre d’altres assumptes destacats.