Volem formar i educar persones per a la vida dins d’una societat


CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
El nostre centre és una escola que es caracteritza per ser:

  • Mallorquina: La llengua vehicular del centre i de la majoria d’ensenyaments és el catatà.  L’alumnat durant el seu periode  d’escolarització adquireix per igual un domini de les  competències en expresió oral i escrita  de la Llengua Catalana, la llengüa Castellana i llengua Anglesa.
  • Compromesa amb la Natura: seguint els criteris de Sant Francesc tenim especial sensibilitat pels temes relacionats amb la valoració i manteniment del nostre entorn.
  • Cristiana: Respectant les creences religioses de totes les famílies el centre ofereix la religió catòlica com a assignatura com a eina per inculcar valors.
  • Solidària: Som solidaris amb l’alumnat i famílies que més ho necessiten al nostre centre i formam part activa de projectes de l’ONG MISOL propi de la nostra Congregació
  • Oberta, participativa i democràtica

Oberta a noves metodologies i tecnologies Participativa.
Tota la comunitat educativa forma part activa del procés educatiu.
Democràtica. Fomentant el diàleg i el respecte.

BLOC DE NOTÍCIES DE MANACOR

Veure totes les entrades

Volem formar persones que siguin:

“Autònomes, crítiques, reflexives, creatives, compromeses amb l’entorn, solidàries, generoses, empàtiques, felices, lliures, responsables, respectuoses, tolerants, justes, constructives i que pensin en positiu.”