FEBRER: LA FAMÍLIA

CSFAMANACOR, MURO, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

Aquest mes volem reflexionar sobre la importància de tenir una família que ens cuida i acompanya a la vida.

Som afortunats i hem de saber gaudir dels nostres éssers estimats, però també hem de tenir present que formar part d’una família implica responsabilitats.

Estimar i que ens estimin suposa també esforçar-nos per a que hi hagi un bon clima a ca nostra, complir amb les nostres obligacions domèstiques, respectar l’entorn familiar i als nostres majors…

Fem de la nostra llar i dels membres que la composen un espai d’harmonia, respecte i estimació!