Equip


A partir del Pla Estratègic dels Centres Educatius Sant Francesc d’Assís 2010-2025 l’estructura dels CSFA és:

Germanes Titulars del Consell General

 • Alicia García  Lázaro
 • Catalina Rosselló Rigo
 • Mª Soledad Camps Gomila

Representant de la Titularitat als Centres i  Gerent

 • Guillem Crespí Sastre

Delegat de Pastoral, Identitat i Missió

 • Rafel Mas Tous

Directors dels Centres i coordinadors Pedagògics.

 • Esteve Florit Miró – CSFA Muro
 • Joan Femenies Vives  – CSFA Manacor
 • Maria del Carme Servera Morey  – CSFA Son Servera
 • Bartomeu Cardell Martorell – CSFA Sa Pobla
 • Ángel Campos Mora – CSFA Ciudad Real
 • Joan Garí Adrover – CSFA Palma