EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

L’educació que oferim


Som Col.legis

  • Pròxims i Familiars
  • Oberts i Participatius
  • Solidaris i Compromesos

Volem

OFERIR una educació integral de la persona en totes les seves dimensions.

PROPOSAR una visió cristiana de la persona i de la societat, des del diàleg amb altres creences i opcions.

PROMOURE en els alumnes una actitud compromesa, responsable i solidària amb el món d’avui.

FOMENTAR la senzillesa i l’austeritat davant del consumisme.

POSSIBILITAR des d’una identitat clara, una educació oberta per a totes les famílies.

GUIAR una experiència personal d’aprenentatge, fomentant actituds que desenvolupin  les pròpies potencialitats dels alumnes.

CONSTRUIR una societat més solidària amb qui pateix la pobresa, la injustícia i l’explotació.

Aspiram a

SER centres amb una identitat clara, accessible a tots.

PROMOURE una metodologia activa i innovadora que potenciï les capacitats dels alumnes.

DESENVOLUPAR una pedagogia que aposti per la innovació, les noves tecnologies i el plurilingüisme.

GENERAR un fort sentit de pertinença i identificació de tota la comunitat educativa amb el Projecte Educatiu que oferim.

AFAVORIR la convivència en un clima d’amistat i d’acceptació de la multiculturalitat i la diversitat social i religiosa.

FORMAR persones compromeses amb la societat fomentant la cultura ecològica i el respecte per la natura.

Per tot això fomentam

L’APRENENTATGE COOPERATIU, on els alumnes siguin capaços d’actuar i treballar en equip.

L’ATENCIÓ personalitzada.

El RESPECTE a la vida, a les persones i a la naturalesa.

La FRATERNITAT entre tots els sectors de la comunitat educativa.

La SOLIDARITAT com a sensibilitat i compromís amb les persones que ens envolten.

El COMPROMÍS amb la justícia i l’entorn social i cultural.

La IMPLICACIÓ dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge.

La RESPONSABILITAT de tots els membres de la comunitat educativa en la professionalitat del treball diari.

La LLIBERTAT d’expressió i d’iniciativa.

L’AUSTERITAT enfront del consumisme desmesurat.

L’EVANGELI de Jesús com a horitzó i referència vital.